Förseglingsetikett, TamperGuard

Fördelen med att använda ScanSeals förseglingsetiketter är att uppnå ett synligt, fysiskt bevis på eventuell manipulering av försändelsen.

Alla etiketter kan levereras med påtryck av firmalogo, löpande numrering, streckkod eller annan vald text.

Denna etikett lämnar INTE rester på den yta som den är fäst vid när etiketten tas bort.