Förseglingsetiket, LabelLock

Flerlagers LabelLock garanterar största säkerhet och skiktar sig vid försök till manupilation eller avlägsnande på ett unikt sätt lämnar ett överfört avtryck med texten OPENED på applikationsytan och i den öppnade eller avlägsnade LabelLock remsan.

Syftet med att använda LabelLock-säkerhetsetiketten är att få synliga, fysiska bevis på att man har manipulerat.

Alla säkerhets etiketter kan levereras med en enda färgtryckt företagslogotyp (svart).

Storlek: Stor/large; 148 mm x 45 mm