Förseglingstape

Fördelen med att använda Scanseals förseglingstape är att uppnå ett synligt fysiskt bevis på eventuell manipulering.

Detta uppnås genom att en dolt text i tapen framträder när den manipuleras.