Metallbands sigill

Dettametallbands sigill finns tillgängligt i 2 längder, 160mm och 225, även  bredden finns i 2 mått, 7mm och 10mm.

DETTA STANDARD HÖG SÄKERHETS SIGILL MED SCANSEALS LOGO OCH UNIKA NUMMERSERIE FINNS TILLGÄNGLIGT FRÅN DAG TILL DAG FRÅN SCANSEALS LAGER.