Plast sigill, pull-tight

Plast sigillhuvudet och fliken är identiska, endast Plast sigills längd är olika:

SCS036 = 305mm lång
SCS136 = 380mm lång
SCS536 = 580mm lång

DETTA STANDARD SÄKERHETS SIGILL I BLÅ MED SCANSEALS LOGO OCH UNIKA NUMMERSERIE LAGRAS I DANMARK FÖR OMGÅENDE LEVERANS