Containersigill / bult sigill

MED ISO / PAS 17712: 2013 CERTIFIKAT

Högsäkerhets containerplomb framställd I överenstämmelse med ISO/PAS17712:2013

DETTA STANDARD HÖG SÄKERHETS SIGILL MED SCANSEALS LOGO OCH UNIKA NUMMERSERIE LAGRAS I DANMARK FÖR OMGÅENDE LEVERANS