Wirersigill

Hög säkerhet, Pull-tight wirersigill uppfyller ISO/PAS 17712:2013 kraven.

DETTA STANDARD HÖG SÄKERHETS SIGILL MED SCANSEALS LOGO OCH UNIKA NUMMERSERIE FINNS TILLGÄNGLIGT FRÅN DAG TILL DAG FRÅN SCANSEALS LAGER.