Hänglås sigill

Hänglås sigill är tillverkad med stålbygel och pastlåshus.

DETTA STANDARD HÖG SÄKERHETS SIGILL MED SCANSEALS LOGO OCH UNIKA NUMMERSERIE FINNS TILLGÄNGLIGT FRÅN DAG TILL DAG FRÅN SCANSEALS LAGER.