Container Bolt Seals

Container Bolt Seals med hög säkerhet som vanligtvis används för säkring av containrar, lastbilar, tåg etc. Monteras utan användning av verktyg. Borttagen med bultknivar eller liknande.