Gå til forsiden
Dansk
English
Norsk
 
Dansk
English
 

Välkommen till ScanSeals

ScanSeals tillhandahåller ett brett sortiment av säkerhets sigill direkt från kundcentren eller warehousen i Danmark, Norge och Sverige. Under senare år har en utveckling skett mot starkare och säkrare sigill/plomber. För att ytterligare stärka vår position på den skandinaviska marknaden har 3 ledande företag i branchen gått samman under namnet ScanSeals. Över 30 år av specialicering har givit stor brancherfarenhet som borgar för god rådgivning och säkra leveranser av alla företagets produkter.Säkerhets sigill

 

Standard Sigill kan leveras

från dag till dag.

Säkerhetsetiketter

 

Säkra era produkter mot

objudet intrång.

Säkerhets tape

 

Säkerhets tape som omedel-

bart avslöjar objudet intrång

på alla förpackningar.

Säkerhetspåsar

 

Säkerhetspåsar för värdeför-

sändelser, bevismaterial,

sjukhusprover, varuprover,

kollekt.

ScanSeals Sverige  |  Telefon 08-57023075 / 070 7902470  |  Mail: sales@scanseals.se  |  Copyright © ScanSeals 2011